Dabas apskates objekti

Kamparkalna skatu tornis
Kamparkalns atrodas 174 m vjl., taču uz tā uzbūvētais tornis ir 28 m augsts. No torņa var vērot gan Talsu pauguraines dabas parka mežu un pakalnu ainavas un ezerus, gan arī tālākus pagastus un objektus, kuru atrašanās vietu dabā palīdz saskatīt torņa skatu platformā uzstādītie attēli. Ziemā šeit darbojas arī divas apgaismotas slēpošanas trases. www.kamparkalns.lv
Adrese: "Dziļlejas", Lībagu pagasts, Talsu novads
Tel.: 29518415, 29860075
[skatīt kartē]
 
Kamparkalns
Augstākā virsotne Vanemas paugurainē un visā Ziemeļkursas augstienē (174,8 m v.j.l.). Tagad tā virsotne apaugusi ar egļu un bērzu mežu, bet, iespējams, kādreiz šeit bijusi svētvieta. Par to varētu liecināt agrākais kalna nosaukums – Krīvukalns – un akmeņu krājumi virsotnē. Blakus nogāzē ierīkotas apgaismotas kalnu slēpošanas trases ar pacēlājiem. Savukārt pie Jāņkalnu mājām ierīkota folkloras taka, kas iepazīstina ar senču ornamentiem, folkloras zīmju maģiju un tradicionāliem rituāliem.
[skatīt kartē]

Pastaigu takas Kamparkalnā un Vanagkalnā
Vanagkalnā (sena senču svētvieta) ir vērts piestāt un palūkoties apkārt! Tas kā atsevišķs, ozoliem, pīlādžiem un lazdām apaudzis paaugstinājums paceļas pār apkārtni un no tā skatam paveras Kamparu māju ieleja un pārējo kalnu: Ozolkalna, Jāņkalna jeb Breņģu kalna, Dāvidkalna un Kamparkalna mežainās muguras. 
Adrese: Lībagu pagasts, Talsu novads
Tel.: 29518415
[skatīt kartē]
 
Eiropas birzs
„Eiropas birzs" ir Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvošs koku stādījums, kas izveidots Talsu novadā, Valsts meža dienesta Meža pētīšanas stacijas Šķēdes meža novadā. 2004.gada 1.maijā, kad Latvija kļuva par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti, zemkopības ministrs Mārtiņš Roze atsaucās Valsts prezidentes Vairas Vīķes - Freibergas aicinājumam stādīt kociņus Latvijai tik nozīmīgajā dienā, rīkojot "Eiropas birzs" stādīšanas talku, kurā piedalījās Eiropas Savienības valstu diplomāti, Eiropas Komisijas delegācijas vadītājs, meža nozares pārstāvji, pašvaldību vadītāji, radošās inteliģences pārstāvji, Talsu vidusskolas skolnieki. "Eiropas birzī" katrai dalībvalstij ir veltīts viens, koks. Latvijas koks „Eiropas birzī" ir pīlādzis. Par godu Austrijas dalībai Eiropas Savienībā iestādīta Eiropas lapegle, Beļģijas – parastais osis, Bulgārijas – Maķedonijas priede, Čehijas – ogu īve, Dānijas – Eiropas dižskābardis, Francijas – parastais ozols, Grieķijas – parastā zirgkastaņa, Igaunijas – kārpainais (āra) bērzs, Itālijas – kalnu priede, Īrijas – parastais kadiķis, Kipras – Maķedonijas priede, Lielbritānijas – parastais ozols, Lietuvas – parastā kļava, Luksemburgas – mājas pīlādzis, Maltas – melnā priede, Nīderlandes – parastā goba, Polijas – parastā (ziemas) liepa, Portugāles – parastais ozols, Rumānijas- parastais ozols, Slovākijas - parastā goba, Slovēnijas – platlapu (vasaras) liepa, Somijas – parastā priede, Spānijas – parastais ozols, Ungārijas – parastais ozols, Vācijas – Eiropas dižskābardis, Zviedrijas – kārpainais (āra) bērzs, bet visas Eiropas Savienības kopīgais koks – Eiropas baltegle. Dažādo koku stādījums kopā veido dabas parku - veltījumu Eiropas vienotībai. 2005.gadā, piedaloties Eiropas Savienības valstu, Latvijas kaimiņvalstu un citu valstu vēstniekiem, kā arī meža nozares valsts un nevalstisko organizāciju vadītājiem "Eiropas birzs" tika paplašināta, iestādot jaunus kokus. „Eiropas birzs" izveidošana Latvijā turpina 2003. gadā Vīnē sākto tradīciju, kad ministru konferences "Par mežu aizsardzību Eiropā" atklāšanas dienā tika izveidota Eiropas birzs, katrai valstij par godu iestādot noteiktas sugas koku. „Eiropas birzs" pasākumi notiek gadskārtējo "Meža dienu" ietvaros. Birzi papildina Talsu novada pašvaldības sadarbības partneru dāvinājumi.
Adrese: Mežmājas, Laucienes pagasts, Talsu novads
[skatīt kartē]
 
Sirdsezers un Vīnleja
Sirdsezers paslēpies Āžu kalna un Milzkalna pakājē un savu nosaukumu ieguvis no sirdsveida formas. Vietu starp Sirdsezeru un Milzkalnu dēvē par Vīnleju, jo te Kurzemes hercogistes laikos bijuši vīna dārzi. Pirms vairākiem gadu simtiem Vīnleja bija slavena arī kā laupītāju dzīvesvieta, jo tai cauri vijies Talsu – Tukuma lielceļš. Lai bīstamajai vietai tiktu droši cauri, tirgoņi Talsu baznīcas krogā līguši bruņotus pavadoņus.
[skatīt kartē]
 


Milzu kalns un Sapņezers
Gan senās teikas vēsta, gan kalna nosaukums un izskats (pārliecinies pats) apstiprina to, ka te pirms daudziem tūkstošiem gadu apgūlies milzis un guļ vēl šobaltdien. 20.gs. sākumā vēsturnieki Milzu kalnam piešķir nocietināta pilskalna statusu, kā apdzīvotājus minot gan lībiešus, gan leišus. Taču apstiprinājumu vai noliegumu šīm versijām var dot tikai arheoloģiskie izrakumi, kādi Milzu kalnā nav veikti. Milzu kalna pakājē paslēpies guļ romantiskais Sapņu ezers, iecienīta mīlētāju, jaunlaulāto un mākslinieku vieta.
[skatīt kartē]

 
Odres Velna akmens
Odres Velna akmens ir viens no populārākajiem pēdakmeņiem Latvijā. Pēdakmeņi ir akmeņi, kuros izveidots vai dabiski izveidojies cilvēka pēdai vai plaukstai vai arī dzīvnieku pēdai līdzīgs nospiedums. Odres Velna akmenī ir apmēram divi desmiti dažādu seklu iedobīšu, bet skaidri saskatāma bērna un Velna vai teļa šķeltā pēda.
 [skatīt kartē]

Mūs atbalsta
atbalsta