Dabas daudzveidība.
Dabas parkā „Talsu pauguraine" sastopamas daudzas retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas – vairākas no tām pat ierakstītas Sarkanajā grāmatā! Ar vairāku internetenciklopēdiju un interneta resursu atbalstu tās iespējams apskatīt un varbūt arī atrast savā pastaigā pa dabas parku! Interesantākai augu apskatei iespējams uzzināt, kā šis augs vai dzīvnieks tiek klasificēts Sarkanajā grāmatā, kur:
- izzudušās sugas,
- izzūdošas sugas,
- sarūkošās sugas,
- retās sugas,
- maz pazīstamās sugas.
 
Ja savā pastaigā pamani kādu no šeit minētajām sugām, nofotografē to un atsūti mums uz e-pastu info@talsupauguraine.lv. Veidosim savu sugu galeriju kopā!


Vaskulārie augi
Nosaukums Latīniskais nosaukums Sarkanā grāmata
Benekena zaķauza Bromopsis benekenii (Lange) Holub
Izlocītā ķērsa Cardamine flexuosa With.
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I.O

Sūnaugi
Nosaukums Latīniskais nosaukums Sarkanā grāmata
Dakšveida mecgērija Metzgeria furcata (L.) Dum.
Peldošā ričijvācelīte Ricciocarpos natans (L.) Corda


Sēņu sugas
Nosaukums Latīniskais nosaukums Sarkanā grāmata
Parastā aknene Fistulina hepatica Schaeff.:Fr.
Ēzeļu ausene Otidea onotica (Pers.) Fuck.


Bezmugurkaulnieku sugas
Nosaukums Latīniskais nosaukums Sarkanā grāmata
Lapkoku praulgrauzis Osmoderma eremita (Sc.)
Marmora rožvabole Liocola marmorata (F.)
Milzu trauslkājods Pedicia rivosa (L.)


Putnu sugas
Nosaukums Latīniskais nosaukums Sarkanā grāmata
Baltais stārķis Ciconia ciconia (L.)  
Niedru lija Circus aeruginosus (L.)  
Mazais ērglis Aquila pomarina G. L. Brehm


Zīdītāju sugas
Nosaukums Latīniskais nosaukums Sarkanā grāmata
Meža cirslis Sorex araneus L.  
Mazais cirslis Sorex minutus L.  
Dīķu naktssikspārnis Myotis dasycneme (Boie)

Materiāls tapis sadarbībā ar AS „Latvenergo”, kas apkopojis visas retās aun aizsargājamās sugas Latvijā, bet apraksti ņemti no internetenciklopēdijām „Latvijas daba”, „Wikipedia”, dabas novērojumu dienasgrāmatas Dabasdati.lv, Latvijas Ornitoloģijas biedrības mājas lapas, lappuses par Latvijas putniem www.ornitofaunistika.com, Latvijas Dabas muzeja mājas lapas un mājas lapas www.dziedava.lv. Paldies visiem par apjomīgo darbu, kas ieguldīts Latvijas dabas daudzveidības izpētē!

Mūs atbalsta
atbalsta